CONTACT US

Address PPJJ:

Pusat Pendidikan Jarak Jauh (PPJJ)
Institut Perkembangan Pendidikan (InED)
Intekma Resort & Convention Centre
Universiti Teknologi MARA
Persiaran Raja Muda Musa, Seksyen 7
40000 Shah Alam, Selangor

Phone (General enquiries): 03-55225315/5318
Fax : 03-55225319

i-Class Enquiries:

Unit Sistem Maklumat Bersepadu (USMB)
Institut Perkembangan Pendidikan (InED)
Universiti Teknologi MARA
Dwelling 12, Intekma Resort & Convention Centre
40000 Shah Alam, Selangor

Phone : 03-55225305
Fax : 03-55225355